Skogsbad

Varmt välkommen in i naturens harmoniska och välgörande rum, där du bjuds in till rogivande stunder med sköna sinnliga intryck

Naturen är våra rötter, det är härifrån människan ursprungligen kommer och vi är tillsammans en enhet. I dagens samhälle har vi kommit allt längre ifrån det som en gång var självklart för oss att vistas i på ett mer integrerat sätt, människan har alltså blivit mer separerad från naturen, hennes naturliga hem.

I naturen finns det en massa välgörande och helande ämnen som vi människor mår bra av. När vi vandrar i skogen bjuds vi en naturlig aromaterapi via bland annat växternas kemikalier, fytoncider, och de goda bakterierna som finns i marken som vi andas in, vilka främjar vårt immunförsvar. Även naturens gröna färger och upprepande mönster, så kallade fraktaler, på sätt som många växter är uppbyggda på, skapar harmoni och ro i oss människor när vi tar in detta med våra sinnen, samt lugnar vårt nervsystem.

Skogsbadet, eller Shinrin-Yoku, kommer ursprungligen från Japan, där man i början av 1980-talet uppmärksammade vad som kallas ”karoshi” på japanska, det vill säga stressrelaterad ohälsa och död till följd av överarbete. Man gjorde en nationell hälsosatsning och inrättade särskilda hälsoparker där befolkningen kunde gå och skogsbada. Även skogsbadsguider utbildades och genom guidning fick besökarna lära sig konsten att ta in naturen med alla sinnena öppna. År 2016 etablerades Shinrin-Yoku Sweden genom Petra Ellora Cau Wetterholm som första organisationen i Norden att erbjuda guidade skogsbad och skogsterapi.

I skogsbadet vandrar vi kravlöst och med lugnt tempo in i naturen med alla våra sinnen öppna, på ett betydligt mer ingående sätt än vanligt, och genom gudiningen blir vi inbjudna till naturen på olika sätt.

Ibland stannar vi upp en längre stund, och ibland går vi i väldigt, väldigt sakta gemak. Under skogsbadet blir vi ibland bjudna att frivilligt dela vår upplevelse i mötet med naturen, oftast i cirkelsamling. Detta gör vi för att när vi delar vår egen upplevelse gör vi oss varse om oss själva, liksom vi också berikas av varandras upplevelser och får en starkare känsla av samhörighet. 

Forskning har visat att skogsbad har flera hälsoeffekter. När vi vistas i olika naturrum med närvaro och med alla våra sinnen öppna bidrar detta till bland annat stressreducering, stärkt immunförsvar och förbättrad kognitiv förmåga, liksom minskad ångest och depression. Men även andra effekter som bidrar till ett ökat välbefinnande och välmående, återhämtning och avslappning.

Skogsbad används som förebyggande metod för välmående, men även som behandling och rehabilitering vid mer utmanande fysiska och psykiska tillstånd.

Jag är utbildad och certifierad skogsbadsguide och guidar er efter den evidensbaserade Eco Forest Therapy metoden framtagen av SNFTI;

”Eco eller Eko på svenska, är en förkortning för ordet ekologi. Ekologi beskriver de förhållanden och relationer som råder mellan levande organismer och deras livsmiljö. Att verka ekologiskt är bland annat att befrämja en cirkulär och positiv samexistens mellan människa och den levande naturen. Just denna aspekt är central i SNFTIs form av skogsbad och skogsterapi. Ordet Eco rymmer här alltså en särskild betoning på en kontakt, relation och samexistens med den naturliga världen, även den inom oss själva. Och själva metodiken är till för att guida andra till denna upplevelse. Detta inbegriper en förståelse för att detta sätt att återknyta våra ursprungliga band med den levande miljön bär löftet om en positiv effekt för hälsa och välmående för båda parter.”

Eco Forest Therapy | Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden

Ju mer vi är i naturen, desto mer samhörighet känner vi och tacksamheten av allt den har att ge oss. Om vi älskar naturen är det också mer troligt att vi vill ta hand om den. Vår hälsa och skogens hälsa går hand i hand. Naturen är en del av dig, helande och alltid öppen för alla!

Ord från mina kunder

Priser och olika former av skogsbadsguidning:

  • Guidat skogsbad privatpersoner i grupp, ca 3 h 395 kr/person.
    Minimum på antal deltagare 5 st.
  • Guidat skogsbad enskilt för 1 person, ca 2 h, 700 kr.
  • Skogsbad i grupp för barn tillsammans med målsman, ca 1,5 h, 300 kr/barn
    Minimum antal deltagare 4 st.
  • Företags- och föreningsbokning, prisoffert vid kontakt.

Utbildningen till Certifierad Skogsbadsguide genomfördes via Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) år 2021 i Mundekulla med Petra Ellora Cau Wetterholm som utbildare, samt Marika Liebst och Karin Sjögren som assisterande ledare. Läs med fördel mer om skogsbad och utbildningen här: Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute

Är du redo för att hitta, och komma i kontakt med, kroppens egna naturliga läkningsförmågor?