Mindful tapping

Välkommen in till ett rum av positiv livsförändring samt återhämtning och välmående inifrån och ut genom Mindful Tapping

Känner du att du har fastnat i tankemönster och negativa föreställningar om dig själv? Störs du av händelser i livet som får dig att må dåligt och har svårt att ta dig ur det? Längtar du efter att kunna släppa taget om saker och utvecklas i din fulla potential? Bär du på rädslor, beroenden, fobier eller andra problem du vill bli fri från? Har du provat traditionella terapimetoder, men känner att problemen ändå till viss del finns kvar och bitvis återkommer i livet? Då rekommenderar jag dig varmt att testa Mindful Tapping! 

Mindful Tapping vilar på en neurofysiologisk grund, vilket innebär att ju mer vi vet hur kropp, hjärna och övriga nervsystemet fungerar så förstår vi även mer kring hur problemen uppstår, vad de kan leda till och hur vi kan läka. Genom att förstå hur hjärnan hanterar information i samspel med kroppen och omvärlden, liksom hur vår lärande hjärna förutsäger vår uppfattningsförmåga, vårt tänkande och vårt handlande tillsammans med vårt beteende, kan vi jobba effektivt med att transformera problem.

Hjärnan kanske inte minns allt, men kroppen

Mindful Tapping, eller Epica modellen som den numera kallas, är en form av terapi där man arbetar kroppsorienterat. Detta på grund av att ny kunskap har visat att minnen lagras på flera olika sätt och de som är tillgängliga via samtal är bara en del av dessa.

Mindful Tapping är ett slags somatisk mindfulness och vi fokuserar medvetet på in-zoomade och aktiverade problem och arbetar med både medvetna och omedvetna minnen. Minnena gör sig till känna främst som det vi upplever, det som känns i kroppen, men även som minnesbilder och tankar.

Alla tankar och känslor vi upplever skapar en fysisk reaktion i kroppen, till exempel vid ilska, stress, rädsla. Om hjärnan omedvetet känner igen reaktionen kopplat till en tidigare liknande situation, kopplar den automatiskt ihop den kroppsliga reaktionen till ursprungsminnet när kroppen reagerade på samma sätt första gången. Det kan räcka med en blick, en lukt, ett ljud, en tanke etc. Även om det som händer just nu är ofarligt, registrerar ändå hjärnan att det är något som en gång var lika med fara och reagerar utifrån det som ett hot. Så dessa reaktioner som omedvetet känns igen från en tidigare upplevelse, fysisk eller psykisk, kan aktivera nervsystemet.

När detta sker blir det fysiologiska reaktioner i kroppen och dess olika system sätts igång så som beteende, hormoner och vårt autonoma nervsystem och vidare reagerar vi utifrån flykt, kamp eller frysrespons, vi känner oss hotade. Allt i kroppen påverkas negativt i reaktionen, adrenalin, kortisol, puls, blodtryck, immunsystemet, uppfattningsförmåga med mera.
Blir det här långvariga belastningar på våra system kan det i förlängning leda till belastning av våra organ och vidare försvagad psykisk och fysisk hälsa. 

Föreställ dig ett stoppljus, där det gröna är det sköna läget att befinna sig i, man mår väl, livet fungerar utan större påfrestningar. Det gula står för flykt/kamp, till exempel vid stress och hård känslomässig belastning. Här mår vi inte bra och blir negativt påverkade på flera sätt. Vi försöker lösa situationen. Det röda stoppljuset signalerar frys-reaktion, då stänger kroppen ned för att klara av att bara överleva i sitt varande. Vi kan inte lösa situationen och vi känner oss hjälplösa och utsatta, vi kan känna det som en utomkroppslig upplevelse. Detta rör sig om olika slags trauman, små eller stora. 

Med tapping och övriga verktyg inom Epica Modellen påverkar vi nervsystemet så förändring kan ske, aktiveringen av negativa reaktioner minskar och balansen kan succesivt återställas. Efter ett tag kan man testa att plocka fram en situation ur minnet igen och man kan återuppleva händelsen igen utan att det påkallar obehag eller sätter igång responser på vårt fly, fäkta, frys-system. Minnet har alltså transformerats och man har blivit fri från problemet.

Mindful Tapping är en metod som passar alla och kan behandla olika problemområden och utmaningar i livet så som fobier, smärta, beroenden, föreställningar, trauman, ångest, depression, stress, utbrändhet, relationer med mera.

Hur går det till?

Jag som terapeut inleder sessionen med att visa klienten hur tappingen går till genom lätt knackning på de olika punkterna på kroppen

Klienten tappar på sig själv. När klienten känner sig trygg med tappingen går sessionen vidare på olika sätt beroende på vilket problemområde klienten önskar arbeta med. Ibland vet man inte, och då leder jag som terapeut in sessionen via kroppsförnimmelser och så fortsätter vi därifrån. Genom sessionen är det kroppen som berättar vart sessionen ska ta vägen och jag som terapeut vägleder.

  • Vi zoomar in och ”aktiverar” problemet.
  • Noterar, med medveten uppmärksamhet, på vad som händer.
  • Transformering. Minnen skrivs om och man blir fri från problemet.

Ibland kan det räcka med en enda session för att bli fri från ett problem, och ibland kan det krävas flera sessioner då kroppen ibland lagrat minnen i flera lager, i de så kallade minneskapslarna. Och det är först när man når ursprungsminnet med kroppsreaktionen som transformering kan ske.

Epica modellen använder flera olika metoder i session och flera går att kombinera samtidigt. De jag har utbildning i och använder mig av i sessionerna är:

Mindful tapping: mjuk kanckande, trummande beröring på de olika punkterna på kroppen.
Mindful movements: fokus på långsamma inkännande rörelser & skakningar.
Mindful touch: mjuk beröring och strykningar.
Bilateral stimulering: via klappande beröring.

Papegoj Tekniken: för bl.a. begränande tankar.

Mindful Tapping kan användas i session med klient, enskilt eller grupp, men är också ett användbart verktyg att själv ha med sig och applicera i vardagen. ”Tap Out Daily” är en variant där man gör 10-15 minuters tapping för återhämtning, stresshantering, avslappning etc. Detta kan med fördel göras till en god vana varje dag.

Ord från mina kunder

Sessioner sker på plats, och fungerar också bra online via zoom

Vid onlinesession är det viktigt att du har väl fungerande video och ljud på din dator för att vi ska kunna kommunicera bra.

  • Återhämtning/Tap out Daily ca 25 min, 395 kr.
  • Tappingsession enskilt, ca 50-70 min, 795 kr.
  • Tappingsessioner enskilt, 3 tillfällen á 50-70 min, 2095 kr.
  • Företag: Kanske vill du som driver företag att jag kommer ut till arbetsplatsen och pratar med dina anställda kring hälsofördelarna med Daily Tapping och dess effektiva verktyg för avkoppling och återhämtning, samt verktyg under stressade situationer och praktiskt visar dessa? Prisoffert vid kontakt.

Under år 2019/2020 utbildade jag mig i Mindful Tapping steg 2 med Mindful Movements, Mindful touch samt Papegojtekniken, via EPICA Education AB med Hanna Noorberg och Ann-Sofi Forsberg som utbildare och handledare.

Läs gärna med fördel mer på www.mindfultapping.se

Är du redo för att hitta, och komma i kontakt med, kroppens egna naturliga läkningsförmågor?